Szkolenie - baza ClinicalKey, 29.11.2018 r., CDiSM.


Zapraszamy na szkolenie dotyczące ClinicalKey – bazy typu Evidence Based Medicine, czyli medycyny opartej na dowodach. Jest to wyszukiwarka, która wspiera podejmowanie klinicznych decyzji. Baza obejmuje ponad 30 specjalności medycznych. Atutem bazy jest zaplecze w postaci flagowych publikacji książkowych wydawnictwa Elsevier a także licznych czasopism.
Szkolenie poprowadzi dr Alicja Bukowska, przedstawicielka firmy Elsevier.

Ankieta składa się z 6 pytań.

Dane uczestnika szkolenia.

Imię i nazwisko:
Status:
Student SUM
Pracownik SUM
Adres e-mail:
Numer telefonu:
Godzina szkolenia:
godz. 12.00-13.00
godz. 13.00-14.00
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
TAK
 

Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu z bazy ClinicalKey, 29.11.2018 r. w CDiSM.

Przyjmuję do wiadomości poniższe informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO1:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  - ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035;
 2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 3600 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl;
 3. Dane osobowe przetwarza się w celu obsługi uczestnictwa w szkoleniu z bazy ClinicalKey, 29.11.2018 r. w CDiSM, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO t.j udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 4. Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz podmioty przetwarzające (pracownicy Biblioteki) na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO, inne organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostępnienie danych osobowych.
 5. SUM nie przewiduje przekazywania danych osobowych do Państwa trzeciego;
 6. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż tydzień od zakończenia szkolenia z bazy ClinicalKey;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego;
 10. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji uczestnictwa w szkoleniu z bazy ClinicalKey, 29.11.2018 r. w CDiSM. Niepodanie danych osobowych  uniemożliwi rejestrację na szkolenie;
 11. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

 

W przypadku niedostatecznego zrozumienia znaczenia ww. treści możliwe jest uzyskanie informacji poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej http://iod.sum.edu.pl oraz pod numerem tel. 32 208 3600.

Oświadczam, że przedstawiona treść obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO jest dla mnie zrozumiała.

1 Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)