Badanie satysfakcji użytkowników Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


Prosimy o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety, której celem jest ocena jakości naszych usług. Jej wyniki pomogą nam lepiej dostosować funkcjonowanie biblioteki do potrzeb użytkowników. Prosimy o szczere odpowiedzi, zgodne z Pana/i odczuciami.

Ankieta składa się z 26 pytań.

Pytania

Którą z wymienionych bibliotek będzie Pan/Pani oceniać?
W jakim celu odwiedza Pan/Pani zazwyczaj bibliotekę?
Korzystam z informacji zamieszczonych na witrynie internetowej biblioteki, której dotyczy ankieta.
Korzystam z komputerów i Internetu dostępnych w bibliotece.
Korzystam z urządzeń kopiujących (np. ksero, drukarki, skanera).
Korzystam z zasobów elektronicznych (katalogów, baz danych, czasopism elektronicznych, książkek elektronicznych, itp.)
Korzystam ze zbiorów biblioteki na miejscu.
Poszukuję potrzebnych informacji (związanych np. z nauką, pracą zawodową, życiem codziennym, itp.)
Spędzam wolny czas.
Uczestniczę w szkoleniach organizowanych przez bibliotekę (dotyczących np. korzystania z biblioteki).
Uczestniczę w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez bibliotekę (np. Noc Muzeów, PlanSUM, Noc Bibliotek).
Uczę się / pracuję.
Wypożyczam zbiory do domu (książki, audiobooki, czasopisma i inne).
 

Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi.
Proszę uwzględnić zarówno osobistą obecność w bibliotece, jak i odwiedzanie strony internetowej.

Jak Pan/Pani ocenia całość usług bibliotecznych w skali od 1 do 5?

Jak Pan/Pani ocenia w skali od 1 do 5:

Warunki lokalowe i czytelność oznakowania w bibliotece.
Wyposażenie biblioteki (umeblowanie, dostępność i jakość sprzętu).
Godziny otwarcia.
Pracowników biblioteki.
Kulturę obsługi w bibliotece (życzliwość, nastawienie, pomoc).
Kompetencje pracowników.
Dyspozycyjność pracowników.
Zbiory drukowane - książki i czasopisma (kompletność, przydatność, liczba egzemplarzy, aktualność itp. w stosunku do oczekiwań).
Zbiory audiowizualne, np. audiobooki, filmy, nagrania (kompletność, przydatność, liczba egzemplarzy, aktualność itp. w stosunku do oczekiwań).
Zasoby elektroniczne - czasopisma i bazy danych (kompletność, aktualność baz danych, czasopism, książek itp. w stosunku do oczekiwań).
Zasady wypożyczeń.
Czas realizacji zamówienia.
Dopuszczalną liczba egzemplarzy.
Dopuszczalny okres wypożyczeń.
Usługi informacyjne (informowanie o zbiorach, wyszukiwanie zbiorów i informacji, zestawienia tematyczne).
Ofertę edukacyjną (szkolenia, kursy, warsztaty itp. prowadzone przez bibliotekę).
Witrynę internetową biblioteki (przydatność, zakres, aktualność i czytelność zamieszczonych informacji).
Możliwość korzystania z komputerów i Internetu dostępnych w bibliotece.
Możliwość korzystania z urządzeń kopiujących (np. ksero, drukarki, skanera).
Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
Wiek:
13-15
16-19
20-24
25-44
45-60
powyżej 60
Status użytkownika:
Student SUM
Doktorant SUM
Nauczyciel akademicki SUM
Inny
 Proszę zaznaczyć wyłącznie jedną, dominującą opcję.
Jak często korzysta Pan/Pani z usług biblioteki?