Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Badanie jakości usług dla studenta/wykładowcy

Dzień dobry,

Zachęcamy do wypełnienia ankiety. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 5 minut.

W formularzu:

Wartość 1 oznacza ocenę najniższą
Wartość 10 oznacza ocenę najwyższą

Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny kod dostępu do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Zapewniamy, że kod dostępu jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia kodów dostępu z odpowiedziami na pytania ankiety.

(To pytanie jest wymagane)
  1. W jakim stopniu czujesz się zaznajomiony z katalogiem usług informatycznych Uczelni skierowanych do studenta?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Twoje sugestie, co można poprawić:

(To pytanie jest wymagane)
2. W jakim stopniu oferowane usługi informatyczne Uczelni wspierają cele i zadania edukacyjne studentów?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Twoje sugestie, co można poprawić:

(To pytanie jest wymagane)
3. Jako oceniasz funkcjonalność poniższych usług informatycznych oferowanych przez Uczelnię?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a. Wirtualna Uczelnia https://u10.sum.edu.pl
b. Platforma elearningowa https://elearning.sum.edu.pl
c. Platforma elearningowa https://eduportal.sum.edu.pl
d. PROXY (dostęp zdalny do zasobów bibliotecznych baz danych)
e. mLegitymacja
f. MS Office 365
g. sieć WiFi eduRoam
h. nieodpłatny dostęp do oprogramowania Statistica
i. aplikacja mobilna mStudia
j. aplikacja mobilna MedicLearn
k. aplikacja mobilna AAMS
l. aplikacja mobilna Welcome to SUM
m. serwis https://student.sum.edu.pl
n. serwis YouTube (profil SUM)
o. portal społecznościowy Facebook (profil SUM)

Twoje sugestie, co można poprawić:

4. Jakich innych usług informatycznych oczekujesz w Uczelni?

(To pytanie jest wymagane)

5. Jak oceniasz skuteczność dystrybucji informacji ogólno-studenckiej w ramach dostępnych w Uczelni narzędzi?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a. powiadomienia mailowe
b. informacja w serwisie https://student.sum.edu.pl
c. informacje w aplikacji mobilnej mStudia
d. informacja na portalu Facebook
(To pytanie jest wymagane)

6. Jaki kanał dystrybucji informacji ogólno-studenckiej chciałbyś zaproponować?