Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Badanie satysfakcji użytkowników Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w 2021 r.

Prosimy o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety, której celem jest ocena jakości naszych usług.
J
ej wyniki pomogą nam lepiej dostosować funkcjonowanie Biblioteki SUM do potrzeb użytkowników.
Prosimy o szczere odpowiedzi, zgodne z Pani/a doświadczeniami i odczuciami.
W tej ankiecie jest 26 pytań.
Pytania ogólne
(To pytanie jest wymagane)
Którą z wymienionych bibliotek będzie Pan/Pani oceniać?
(To pytanie jest wymagane)
W jakim celu odwiedza Pan/Pani zazwyczaj bibliotekę?
Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi.
Proszę uwzględnić zarówno osobistą obecność w bibliotece, jak i odwiedzanie strony internetowej.
(To pytanie jest wymagane)
Jak Pan/Pani ocenia całość usług bibliotecznych w skali od 1 do 5?
Jak Pan/Pani ocenia w skali od 1 do 5:
(To pytanie jest wymagane)
Warunki lokalowe i czytelność oznakowania w bibliotece.
(To pytanie jest wymagane)
Wyposażenie biblioteki (umeblowanie, dostępność i jakość sprzętu).
(To pytanie jest wymagane)
Godziny otwarcia.
(To pytanie jest wymagane)
Pracowników biblioteki.
(To pytanie jest wymagane)
Kulturę obsługi w bibliotece (życzliwość, nastawienie, pomoc).
(To pytanie jest wymagane)
Kompetencje pracowników.
(To pytanie jest wymagane)
Dyspozycyjność pracowników.
(To pytanie jest wymagane)
Zbiory drukowane - książki i czasopisma (kompletność, przydatność, liczba egzemplarzy, aktualność itp. w stosunku do oczekiwań).
(To pytanie jest wymagane)
Zbiory audiowizualne, np. audiobooki, filmy, nagrania (kompletność, przydatność, liczba egzemplarzy, aktualność itp. w stosunku do oczekiwań).
(To pytanie jest wymagane)
Zasoby elektroniczne - czasopisma i bazy danych (kompletność, aktualność baz danych, czasopism, książek itp. w stosunku do oczekiwań).
(To pytanie jest wymagane)
Zasady wypożyczeń.
(To pytanie jest wymagane)
Czas realizacji zamówienia.
(To pytanie jest wymagane)
Dopuszczalną liczbę egzemplarzy.
(To pytanie jest wymagane)
Dopuszczalny okres wypożyczeń.
(To pytanie jest wymagane)
Usługi informacyjne (informowanie o zbiorach, wyszukiwanie zbiorów i informacji, zestawienia tematyczne).
(To pytanie jest wymagane)
Ofertę edukacyjną (szkolenia, kursy, warsztaty itp. prowadzone przez bibliotekę).
(To pytanie jest wymagane)
Witrynę internetową biblioteki (przydatność, zakres, aktualność i czytelność zamieszczonych informacji).
(To pytanie jest wymagane)
Możliwość korzystania z komputerów i Internetu dostępnych w bibliotece.
(To pytanie jest wymagane)
Możliwość korzystania z urządzeń kopiujących (np. ksero, drukarki, skanera).
(To pytanie jest wymagane)
Płeć:
(To pytanie jest wymagane)
Wiek:
(To pytanie jest wymagane)
Status użytkownika:
Proszę zaznaczyć wyłącznie jedną, dominującą opcję.
(To pytanie jest wymagane)
Jak często korzysta Pan/Pani z usług biblioteki?