Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Badanie merytorycznej satysfakcji i odbioru wizerunku
strony internetowej pracownik.sum.edu.pl


Szanowni Państwo

Kierujemy do Państwa krótką ankietę celem poznania opinii na temat odbioru merytorycznego i  wizerunkowego strony internetowej https://pracownik.sum.edu.pl

W trosce o jakość świadczonych usług w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, konsekwetnie zmierzamy do utrzymania najwyższych standardów. Pozyskane informacje pozwolą nam właściwie reagować w obszarze ważnym zarówno dla Państwa jak i dla nas.

Ankieta ma charakter anonimowy, żadne inne informacje oprócz wskazanych nie są pobierane.

(To pytanie jest wymagane)

Czy Pani/Pana zdaniem, treści dostępne na stronie internetowej są aktualne?
(ocena w skali od 1 do 5, gdzie 1-źle, 5-bradzo dobrze)

(To pytanie jest wymagane)

Proszę o ocenę merytoryczną treści dostępnych na stronie internetowej
(ocena w skali od 1 do 5, gdzie 1-źle, 5-bradzo dobrze)

(To pytanie jest wymagane)

Proszę o ocenę, czy Pani/Pana zdaniem dostęp do interesujących obszarów strony jak i nawigacja jest intuicyjna?
(ocena w skali od 1 do 5, gdzie 1-źle, 5-bradzo dobrze)

Prosimy o wskazanie obszarów, z którymi wynikają najczęstsze problemy oraz zaproponowanie tego czego brakuje, a warto, aby było dostępne.