Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Wyraź swoją opinię

(To pytanie jest wymagane)
Której biblioteki dotyczy opinia:
(To pytanie jest wymagane)
Treść opinii:
(To pytanie jest wymagane)
Imię i nazwisko:
(To pytanie jest wymagane)
Adres e-mail:
(To pytanie jest wymagane)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu.

Przyjmuję do wiadomości poniższe informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO (1) : 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035;
 2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 3600 lub na stronie internetowej http://sum.edu.pl oraz http://iod.sum.edu.pl ;
 3. Dane osobowe przetwarza się w celu udzielenie informacji zwrotnej na skierowaną do Biblioteki opinię o działaniu Biblioteki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia RODO tj. udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 4. Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, kontrahenci SUM zapewniający obsługę informatyczną systemu bibliotecznego oraz inne organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostepnienie danych osobowych.
 5. SUM nie przewiduje przekazywania danych osobowych do Państwa trzeciego.
 6. Dane będą przechowywane przez czas potrzebny na korespondencję zwrotną. Po tym czasie treść opinii zostanie zanonimizowana;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego;
 10. Podanie danych osobowych jest warunkiem udzielenia informacji zwrotnej na skierowaną do Biblioteki opinię o działaniu Biblioteki. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi odpowiedź na przesłaną opinię.
 11. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

W przypadku niedostatecznego zrozumienia znaczenia ww. treści możliwe jest uzyskanie informacji poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej http://iod.sum.edu.pl oraz pod numerem tel. 32 208 3600.

Oświadczam, że przedstawiona treść obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO (1) jest dla mnie zrozumiała.

-------------------------------------

(1) Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)