Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Zaproponuj do zbiorów

Zaproponuj wzbogacenie zbiorów Biblioteki SUM o książki, czasopisma, zasoby elektroniczne.
Proponuję zakup:
(To pytanie jest wymagane)
Tytuł książki / czasopisma / zasobów elektronicznych
e.g. Harrison's Principles of Internal Medicine, database: AccessMedicine
Autor / Wydawca
np. Jan Kowalski
Proponowana liczba egzemplarzy i ich lokalizacja
np. Biblioteka Ligota 3 egzemplarze
(To pytanie jest wymagane)
Uzasadnienie propozycji
(To pytanie jest wymagane)
Chcę załączyć plik np. z ofertą, wyceną, szczegółami propozycji, inne.
Załączam plik
Dozwolone formaty plików: png, gif, doc, odt, jpg, pdf, png, jpeg
  Tytuł Komentarz Nazwa pliku
Dane osobowe
(To pytanie jest wymagane)
Imię i nazwisko
(To pytanie jest wymagane)
Adres e-mail
np. email@sum.edu.pl
Źródło finasowania (opcjonalnie)
np. umowa statutowa KNW-2-Z17/N/9/N, PCN-2-009/N/0/Z, dydaktyka
(To pytanie jest wymagane)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu.

Przyjmuję do wiadomości poniższe informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO1 : 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035;
 2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 3600 lub na stronie internetowej http://sum.edu.pl oraz http://iod.sum.edu.pl ;
 3. Dane osobowe przetwarza się w celu udzielenie informacji zwrotnej na skierowaną do Biblioteki propozycję zakupu zbiorów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia RODO tj. udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 4. Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, kontrahenci SUM zapewniający obsługę informatyczną systemu bibliotecznego oraz inne organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostepnienie danych osobowych.
 5. SUM nie przewiduje przekazywania danych osobowych do Państwa trzeciego.
 6. Dane będą przechowywane przez czas potrzebny na korespondencję zwrotną. Po tym czasie treść opinie zostanie zanonimizowana;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego;
 10. Podanie danych osobowych jest warunkiem udzielenia informacji zwrotnej na skierowaną do Biblioteki propozycję zakupu zbiorów. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi odpowiedź na przesłaną propozycję.
 11. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

W przypadku niedostatecznego zrozumienia znaczenia ww. treści możliwe jest uzyskanie informacji poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej http://iod.sum.edu.pl oraz pod numerem tel. 32 208 3600.

Oświadczam, że przedstawiona treść obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO1 jest dla mnie zrozumiała.

1 Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)